PRIVATLIVSPOLITIK

Behandling af personoplysninger i MyMonii

Når du opretter en bruger i MyMonii-appen, bliver du bedt om at give MyMonii en række oplysninger om dig selv og dine familiemedlemmer. MyMonii er ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger.

Behandlingen af oplysningerne er nødvendig for at MyMonii kan holde styr på børnenes lommepenge, deres opsparing og deres forbrug digitalt fremfor i en fysisk sparegris med kontanter.

MyMonii bruger derudover oplysningerne til løbende forbedringer og videreudvikling af MyMonii-appen. Oplysningerne anonymiseres, når det er muligt.

Udover de oplysninger, som du selv eller dine familiemedlemmer indtaster, indsamler vi oplysninger fra Nets.

Hvis du er et barn, sker behandlingen af dine oplysninger på baggrund af et samtykke fra dine forældre eller værge.

Behandling af dine oplysninger sker – hvis de er et familiemedlem til et barn - på baggrund af et samtykke, som du giver i forbindelse med oprettelsen af din brugerprofil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at slette din bruger i MyMonii-appen.

Hvilke oplysninger indsamler MyMonii?

MyMonii indsamler og behandler følgende oplysningerne om børn og familiemedlemmer, som bruger MyMonii-appen:

  • Navn, postnummer og kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og e-mail- adresse
  • Transaktionsoplysninger om dato for transaktionen, butiksnavn og beløb
  • Profilbilleder
  • Familierelation (barn/mor/far/bedsteforælder).

Hvornår sletter MyMonii dine oplysninger?

MyMonii sletter dine oplysninger, hvis du fremsætter anmodning herom. Derudover sletter MyMonii dine oplysninger, hvis du sletter din konto i MyMonii.

Dine rettigheder.

Når vi behandler dine personoplysninger, har du efter persondataloven en række rettigheder.

Du har som udgangspunkt ret til indsigt i MyMoniis behandling af dine oplysninger. Det betyder, at du kan anmode os om informationer om vores behandling af dine oplysninger og en kopi heraf. Du har også ret til at få transmitteret en kopi af dine oplysninger til en anden virksomhed, hvis dette teknisk muligt.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger. Vi vil i givet fald træffe afgørelse om, hvorvidt vi kan imødekomme din indsigelse. Hvis dette er tilfælde, må vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger.

Endelig har du ret til at få slettet, blokeret eller berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder efter persondataloven, kan du kontakte MyMonii på hello@mymonii.com.

Klage over vores behandling af dine oplysninger

Du kan klage over vores behandling af dine oplysninger til Datatilsynet.

Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Denne privatlivspolitik er lavet i samarbejde med Kammeradvokaten.