MyMonii Prepaid Mastercard® Vilkår & Betingelser

Dette er vilkårene og betingelserne for MyMonii Prepaid Mastercard®

Vilkår og betingelser for dit forudbetalte MyMonii Mastercard®-kort

Disse vilkår og betingelser gælder for dit forudbetalte kort og din kortkonto.

Du skal læse disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Ved at bruge dit kort eller din kortkonto anses du for at have accepteret disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, bør du ikke bruge dit kort eller din kortkonto.

Dit kort og kortkontoen udstedes af, og dit kort ejes af, AF Payments Limited (CVR 09356276), 33 Lowndes Street, London SW1X 9HX. AF Payments Limited er en udsteder af elektroniske penge, reguleret af Financial Conduct Authority under registreringsnummeret FRN: 900440. Dit kort kan ikke overdrages til andre.

Hvis du har spørgsmål eller klager, så kontakt venligst kundeservice (se detaljer nedenfor).

1. Definitioner

"App" henviser til MyMoniis mobilapplikation, som kan hentes fra Apples App Store og Google Play Market.

"Autentificering" henviser til indtastning af dit kodeord og fuldførelse af biometrisk autentificering ved hjælp af fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse på din mobile enhed.   

"Autoriseret bruger" henviser til en person på mindst otte år, som du har givet tilladelse til at bruge et kort på dine vegne.

"Bankdag" henviser til alle dage (bortset fra lørdag eller søndag), hvor bankerne i London er åbne for normal bankvirksomhed.

"Kort" henviser til det forudbetalte MyMonii Mastercard®-kort, udstedt til dig enten i form af et plastickort, et digitalt eller et virtuelt kort, i henhold til disse vilkår og betingelser.

"Kortkonto" henviser til den elektroniske pengekonto du har hos os, og som dit kort er knyttet til.

"Kortkontoens ID-oplysninger" henviser til en hvilken som helst af følgende informationer: dine kortoplysninger (kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre), din PIN-kode, oplysninger, du bruger til at logge ind på din kortkonto, samt eventuelle legitimationsoplysninger og specifik information om din kortkonto.

"Kundeservice" kan kontaktes per:

E-mail: hello@MyMonii.com

Post: Sluseholmen 1, 1. sal, 2450 København SV

Mistede eller stjålne kort: hello@mymonii.com, tilgængelig hele døgnet hver dag

"Gebyrtabel" henviser til tabellen over gebyrer og afgifter, der gælder for kortet og kortkontoen, som beskrevet på hjemmesiden.

"Mastercard®" henviser til Mastercard International i New York eller dets efterfølgere eller erhververe.

"Handlende" henviser til en forhandler eller anden person eller virksomhed, der leverer varer og/eller tjenesteydelser, der accepterer kort med Mastercard®-acceptsymbolet som betaling for sådanne varer og/eller tjenesteydelser.

"PIN-kode" henviser til det personlige identifikationsnummer, vi kan udstede eller godkende til brug med dit kort.

"Vilkår og betingelser" henviser til disse vilkår og betingelser sammen med gebyrtabellen og eventuelle supplerende vilkår og betingelser samt ændringer hertil, som vi måtte oplyse dig om fra tid til anden.

"Transaktion" henviser til enhver hævning af kontanter, køb af varer og/eller tjenester (som relevant) gennemført af dig ved brug af dit kort, eller enhver handling, der ændrer saldoen på din kortkonto, herunder en indløsningsinstruktion.

"Os", "vi" eller "vores" henviser til AF Payments Limited. 

"Hjemmeside" henviser til www.mymonii.com.

"Du", "dig" eller "din/dit/dine" henviser til den person, der indgår disse vilkår og betingelser med os, og henviser, ved anvendelse af disse vilkår og betingelser i forbindelse med brug af et kort, til en autoriseret bruger, der handler på dine vegne.

2. Gebyrer

2.1. Din brug af dit kort er underlagt de gebyrer og afgifter, der er fastsat i gebyrtabellen. Disse gebyrer og afgifter er en del af disse vilkår og betingelser. Ethvert/enhver af alle disse gebyrer/afgifter kan eftergives eller nedsættes efter vores skøn. Vores gebyrer/afgifter kan ændre sig over tid. Hvis dette er tilfældet, giver vi dig besked om sådanne ændringer på forhånd, i overensstemmelse med punkt 3.1. Din bank kan opkræve et gebyr for overførsel af midler, og/eller yderligere kontanthævningsgebyrer kan blive opkrævet af udbyderen af hæveautomaten. Sådanne gebyrer vil være i tillæg til de gebyrer, der er fastsat i gebyrtabellen.

2.2. Gebyrer og afgifter vil blive betalt fra din kortkonto på det tidspunkt, hvor de afholdes.

3. Disse vilkår og betingelser

3.1. Vi kan ændre disse vilkår og betingelser, herunder, og uden begrænsning, ændre eksisterende gebyrer eller indføre nye gebyrer, fra tid til anden. Vi vil give dig mindst to måneders varsel før den foreslåede ændring træder i kraft, omend ændringer der vedrører valutakurser træder i kraft straks, hvis dette er anført i ændringsmeddelelsen. Alle sådanne ændringer vil blive lagt ud på hjemmesiden med et link til de ændrede vilkår og betingelser, ligesom du vil blive underrettet enten ved, (i) at der sendes en e-mail til den e-mailadresse, der er registreret på din kortkonto, (ii) at der sendes en skriftlig underretning til dig på den postadresse, der er registreret på din kortkonto, eller (iii) at du anmodes om at acceptere de ændrede vilkår og betingelser, når du tilgår hjemmesiden.

3.2. Den opdaterede version af disse vilkår og betingelser vil blive lagt ud på hjemmesiden. Du bør tjekke hjemmesiden regelmæssigt, så kan du se den nyeste version. Du vil være bundet af disse vilkår og betingelser og eventuelle ændringer af dem. Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse vilkår og betingelser til egen brug.

3.3. Du vil blive anset som havende accepteret enhver ændring, vi meddeler dig om, medmindre du oplyser os om, at du ikke accepterer den, inden den pågældende ændring træder i kraft. Under sådanne omstændigheder vil vi behandle din meddelelse til os som en meddelelse om, at du ønsker straks at ophæve disse vilkår og betingelser, og vi vil betale saldoen på din kortkonto tilbage. I sådanne tilfælde vil du ikke blive opkrævet et tilbagebetalingsgebyr. 

4. Omfanget af disse vilkår og betingelser

4.1. Disse vilkår og betingelser gælder for din brug af dit kort og din kortkonto. Midlerne til alle transaktioner opbevares på din kortkonto og tilskrives ikke renter. Når du bruger dit kort til at gennemføre en transaktion, vil værdien af transaktionen plus eventuelle relaterede gebyrer blive fratrukket saldoen på det kort, der er knyttet til din kortkonto, og anvendt til at fuldføre transaktionen.

4.2. Dit kort er et forudbetalt kort, og midlerne, der overføres til dit kort, betegnes som elektroniske penge. Dit kort er ikke et kreditkort, købekort eller debitkort. Du kan kun bruge en værdi svarende til de midler, der er lagt ind på kortet. Alle kort udstedes af os i henhold til en licens fra Mastercard®.

4.3. Selvom vores aktiviteter reguleres af Financial Conduct Authority, er hverken dit kort eller din kortkonto omfattet af den engelske Financial Services Compensation Scheme. Dog er midlerne på din kortkonto beskyttet af os i overensstemmelse med Electronic Money Regulations 2011, hvilket betyder, at de holdes adskilt fra vores aktiver, så dine penge beskyttes mod vores kreditorer i det usandsynlige tilfælde, at vi skulle blive insolvente.

5. Kortudstedelse

5.1. For at ansøge om et kort skal du være mindst 18 år gammel. Før vi kan udstede et kort til dig, er vi nødt til at få nogle oplysninger om dig. Vi vil kontrollere din identitet og din bopæl. Vi kan bruge tredjeparter til at indhente disse oplysninger og foretage kontrol på vores vegne, hvilket kan omfatte kreditoplysningsbureauer. Der udføres dog ikke nogen kreditvurdering, og din kreditværdighed vil ikke blive berørt. 

5.2. Vi forbeholder os retten til at nægte at udstede et kort til dig.

5.3. Hvis du har problemer med dit kort, bedes du kontakte kundeservice.

5.4. Hvis du modtager et plastickort, skal den autoriserede bruger af kortet underskrive dette, så snart det modtages og aktiveres. Aktiveringsinstruktionerne er angivet på den emballage, dit kort er fastgjort til. Dit kort må ikke anvendes, før dette er gjort. Et virtuelt kort kan bruges straks efter modtagelsen og behøver ikke at blive aktiveret.  

5.5 En autoriseret bruger skal bo på samme adresse eller have samme efternavn som dig. Hvor dette ikke er tilfældet, skal du kontakte kundeservice, før der ansøges om et kort. Vi kræver dokumentation for enhver autoriseret brugers alder. 

5.6 Du kan søge om op til fire kort pr. kortkonto, du har hos os, og højst ét kort pr. autoriseret bruger. Hvis du ønsker at ansøge om mere end fire kort, så kontakt venligst kundeservice. 

6. Opfyldning af din kortkonto og anmodning om indløsning

6.1. Du kan overføre midler til din kortkonto via overførsel fra et debit- eller kreditkort registreret i dit navn og med den adresse, vi har registreret. Afhængig af måden, hvorpå du fylder din kortkonto op, kan der blive opkrævet et gebyr (se gebyrtabellen for at få flere detaljer). Forudsat at der er tilstrækkelige midler på din kortkonto til at dække eventuelle gebyrer, vil pengene blive krediteret til kortkontoens saldo, når de er modtaget af os, på hvilket tidspunkt de vil være til rådighed til at blive tildelt et kort, således at midlerne kan anvendes.

6.2. Der er grænser for, hvor mange gange din kortkonto kan fyldes op på en dag. Der er desuden minimum- og maksimumgrænser for, hvor mange penge der kan overføres. Disse fremgår af gebyrtabellen. Vi forbeholder os ret til at nægte at acceptere opfyldningstransaktioner.

6.3 Du har til enhver tid ret til at indløse midlerne på din kortkonto helt eller delvist indtil den dato, der ligger 6 år efter udløbsdatoen eller datoen for kontraktens ophør.  For at gøre dette bedes du kontakte kundeservice. Vi indløser kun penge via overførsel til en bankkonto i dit navn. Vi kan bede dig om at forsyne os med dokumenter, dokumentation eller anden information for at verificere din identitet eller for at gøre det muligt for os at overholde gældende juridiske og lovgivningsmæssige krav. 

6.4 Hvis du ønsker at indløse midler, du har overført til et kort, skal du først overføre disse midler til den kortkonto, der er tilknyttet til det pågældende kort ved hjælp af appen. Enhver anmodning om indløsning må ikke overstige saldoen på din kortkonto, fratrukket eventuelle gebyrer. 

6.5 Vi kan opkræve et gebyr (se gebyrtabel) til at dække indløsningsomkostningerne, hver gang du indløser, hvis du indløser din saldo helt eller delvist på følgende tidspunkter:

a. Når der anmodes om indløsning før ophøret af disse vilkår og betingelser, eller

b. når der anmodes om indløsning mere end et år efter disse vilkår og betingelsers ophør.

7. Brug af dit kort og appen

7.1. Du kan bruge dit kort til at købe varer og tjenesteydelser alle steder, hvor Mastercard®-kort accepteres. Du kan desuden også muligvis hæve kontanter i en pengeautomat eller ved skranken i en bank, der viser Mastercard®-logoet, såfremt der er tilstrækkelige midler på dit kort, og såfremt den handlende, hæveautomatleverandøren eller banken er i stand til at verificere dette online. Du skal opbevare din PIN-kode og kortkontoens andre ID-oplysninger sikkert og sikre, at du logger ud af appen efter brug.

7.2. Der er grænser for forbrug og kontanthævning med dit kort; se venligst gebyrtabellen for at få flere detaljer. 

7.3. Vær opmærksom på, at nogle hæveautomatudbydere opkræver ekstra gebyrer for brug af deres pengeautomater, og at nogle handlende tilføjer et gebyr for at bruge visse typer af kort. Du kan også være underlagt deres vilkår og forretningsbetingelser. Det er dit ansvar at kontrollere dette, før du går videre med din transaktion. 7.4. Vi forbeholder os ret til at afvise enhver transaktion efter vores skøn. 

a. Vi kan til enhver tid suspendere, begrænse eller lukke dit kort eller nægte at udstede eller erstatte et kort grundet følgende:

i. Vi er bekymrede over sikkerheden for dit kort eller din kortkonto

ii. Vi formoder, at dit kort bliver brugt på en uautoriseret eller svigagtig måde

iii. Vi er nødt til at gøre det for at overholde gældende love eller Mastercard-regler, eller

iii. Du overtræder en væsentlig del af disse vilkår og betingelser eller har gentagne gange overtrådt en betingelse i disse vilkår og betingelser og undlader at løse sagen i tide.

b. Hvis vi tager nogen af de skridt, der er nævnt ovenfor i punkt 7.4a, vil vi underrette dig, så snart vi kan eller har ret at gøre det, enten før eller efter vi har taget de pågældende skridt. Vi kan bede dig om at holde op med at bruge dit kort og returnere det til os eller destruere det. Vi vil give dig et erstatningskort eller genaktivere dit kort, hvis vi efter yderligere undersøgelser mener, at de relevante omstændigheder ikke længere gælder eller eksisterer. 

c. Vi kan også afslå at give tilladelse til en transaktion:

i. hvis vi har mistanke om, at dit kort eller din kortkonto bliver brugt på en uautoriseret eller svigagtig måde;

ii. hvis din kortkonto på tidspunktet for en transaktion ikke rummer tilstrækkelige midler til at dække transaktionens beløb samt eventuelle gebyrer; eller

iii. hvis vi mener, at en transaktion vil bryde loven.

d. Hvis vi nægter at give tilladelse til en transaktion, vil vi, hvis det er praktisk muligt, fortælle dig hvorfor med det samme, medmindre det er ulovligt for os at gøre det. Ved at kontakte kundeservice kan du rette enhver information, vi sidder inde med, som måtte have fået os til at afvise en transaktion.  

e. Vi er ikke ansvarlige i tilfælde af, at en handlende nægter at acceptere dit kort, eller hvis vi ikke tillader en transaktion, eller hvis vi spærrer eller lukker for brug af dit kort. Medmindre andet er påkrævet ved lov, er vi ikke ansvarlige for tab eller skade, du måtte lide som følge af din manglende mulighed for at bruge dit kort til en transaktion. 

7.5. Du må ikke bruge flere penge på dit kort, end du har overført til det fra din kortkonto. Du er ansvarlig for at sikre, at du har tilstrækkelige midler, når du godkender en transaktion. Hvis noget sådant opstår, skal du betale eventuelt overforbrug til os med det samme. Vi vil tage enhver sådan handling alvorligt og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at håndhæve eventuelle retslige handlinger imod dig.

7.6. Du accepterer, at når vi underretter dig om et sådant overforbrug – uanset måden, hvorpå underretningen sker – skal du tilbagebetale dette med det samme. Vi forbeholder os retten til at fratrække et beløb svarende til overforbruget fra andre kort, du har hos os, eller ethvert andet betalingsmiddel, du tildeler til din kortkonto, og fra eventuelle midler, du efterfølgende har indbetalt på din kortkonto. Vi kan spærre dit kort og andre kort, der er knyttet til dig, indtil vi får refunderet det overforbrugte beløb. 

7.7. I visse sektorer vil handlende, såsom biludlejningsfirmaer, hoteller, restauranter og andre tjenesteudbydere, estimere det beløb, du kan bruge, eller som du skal godkendes til. Estimatet kan overstige det beløb, du bruger eller faktisk debiteres, f.eks.:

a. kan du på restauranter blive bedt om at have et maksimum på 20 % mere på dit kort end værdien af regningen, for at give mulighed for et eventuelt servicegebyr, der tilføjes af restauranten 

b. kan det ved "betal ved pumpen"-tankstationer (hvis relevant) være nødvendigt at have et beløb svarende til den maksimale tilladte transaktionsværdi på din kortkonto ved pumpen. 

Det betyder, at en del af midlerne på din kortkonto kan blive tilbageholdt i op til 30 dage, indtil den handlende har afregnet transaktionsbeløbet, hvorfor du ikke vil være i stand til at bruge dette estimerede beløb i denne periode. Vi kan ikke frigive dette beløb uden tilladelse fra den handlende. 

7.8. Handlende vil måske ikke være i stand til at godkende en transaktion, hvis de ikke kan opnå en online tilladelse fra os. Eventuelle tilbagebetalinger for varer eller tjenesteydelser købt med kortet, kan kun returneres som en kredit til kortet. Du er ikke berettiget til at modtage tilbagebetaling i kontanter.

7.9. Vi påtager os intet ansvar for varer eller tjenesteydelser købt af dig med dit kort. Alle tvister i den forbindelse skal behandles direkte med den handlende, der leverer de pågældende varer eller tjenesteydelser. Når du har autoriseret dit kort til at foretage et køb, kan vi ikke stoppe denne transaktion. Men hvor du har brugt dit kort til at købe varer eller tjenesteydelser, kan du have et krav mod den handlende, hvis varerne eller tjenesteydelserne er utilfredsstillende, ikke leveres, kun leveres delvist eller ikke lever op til leverandørens beskrivelse. Du skal underrette os om enhver tvist inden for 60 dage efter købet, og tilbageførslen vil kun blive gennemført til din kortkonto, hvis tilbageførslen sikres fra den handlende.  Hvis du fejlagtigt fremsætter et krav om tilbageførsel, vil vi være berettigede til at opkræve de gebyrer, vi med rimelighed måtte pådrage os ved forfølgelsen af tilbageførselskravet fra dig, ligesom vi vil være berettigede til at debitere din kortkonto for sådanne gebyrer.

7.10. Autorisering af transaktioner:

a. En transaktion vil blive betragtet som autoriseret af dig, enten ved at den handlendes instruktioner i salgsterminalen/-systemet (PoS) følges eller, i forbindelse med en indløsningsinstruktion, ved at instruktionerne fra kundeservice følges, herunder:

i. indtastning af din PIN-kode eller enhver anden sikkerhedskode

ii. underskrift af en salgsnota

iii. oplysning af kortoplysninger og/eller andre detaljer, som anmodet om

iv. indlæsning af kortet ved at føre dette igennem eller hen over en kortlæser

v. indsættelse af et kort og indtastning af din PIN-kode i forbindelse med anmodning om en kontanthævning i en pengeautomat

vi. fremsættelse af en anmodning om kontantudbetaling ved skranken i en bank og

vii. indtastning af en engangsadgangskode i appen, som vi sender til det mobilnummer, du har registreret hos os.

b. Du kan ikke (tilbagekalde eller) trække en autorisering af en transaktion tilbage efter det tidspunkt, hvor vi modtager autoriseringen. Transaktioner, der efter aftale skal finde sted på et senere tidspunkt end det tidspunkt, de autoriseres på, kan dog trækkes tilbage, hvis du underretter den handlende (og giver os en kopi af denne underretning), så længe underretning gives senest ved afslutningen af bankdagen, før transaktionen skulle finde sted. Vi kan opkræve et gebyr, hvis du tilbagekalder en transaktion, i henhold til dette punkt (se gebyrtabellen for at få flere detaljer).

7.11. Vi forbeholder os ret til at opkræve et månedligt vedligeholdelsesgebyr. Hvis vi gør dette, vil beløbet være fastsat i gebyrtabellen. Du er ansvarlig for alle transaktioner og gebyrer, der opkræves på din kortkonto.

7.12. Du kan bruge appen til at tildele midler til dit/dine kort, administrere dit/dine kort og kortkonto, se de seneste korttransaktioner, se saldo på din kortkonto, vise og indstille forbrugsgrænser for kort, se og opdatere autoriserede brugere, ændre eller anmode om nulstilling af din kortkontos adgangskode samt PIN-kode. En autoriseret bruger kan bruge appen til at se sin kortsaldo, PIN-kode og seneste transaktioner.  Du skal gennemføre autentificering hver gang, du bruger appen. Gå ind på hjemmesiden for at få mere information om brug af appen.   

8. Transaktioner i fremmed valuta

Din kortkonto er denomineret i danske kroner. Hvis du bruger dit kort til køb af varer eller tjenesteydelser eller kontanthævning i en anden valuta end din kortkontovaluta, vil en sådan transaktion blive omregnet til dit korts valuta på den dag, vi modtager oplysningerne herom. Vi vil bruge de af Mastercard® godkendte satser, der gælder for en sådan transaktion, se www.mastercard.com/global/currencyconversion. Der vil desuden blive opkrævet et vekselgebyr (se gebyrtabellen for at få flere detaljer).

9. Bestridte transaktioner

9.1. Du kan have ret til at kræve tilbagebetaling i forbindelse med transaktioner foretaget med dit kort, hvis: 

a. transaktionen ikke er blevet autoriseret i henhold til disse vilkår og betingelser

b. vi er ansvarlige for en transaktion, der fejlagtigt blev gennemført og meldt til os i overensstemmelse med punkt 14 nedenfor 

c. en forhåndsgodkendt transaktion ikke angav det præcise beløb på tidspunktet for dens godkendelse, og det beløb, der opkræves af en handlende er større end det, du med rimelighed kunne have forventet, under hensyntagen til normale forbrugsmønstre på kortet eller omstændighederne ved transaktionen. Et krav om tilbagebetaling på baggrund af sådanne omstændigheder vil dog ikke blive accepteret, hvis transaktionsbeløbet er kundgjort over for dig mindst fire uger før transaktionsdatoen, eller hvis kravet fremsættes mere end otte uger efter, at transaktionen er debiteret din kortkonto

d. vi bliver underrettet om den uautoriserede/fejlbehæftede transaktion inden for 13 måneder efter datoen for en sådan transaktions debiteringsdato.

9.2. Hvis nogen af de ovennævnte forhold gør sig gældende, bør du også kontakte den handlende, da dette kan føre til en hurtigere løsning på tvisten. Du kan også bede os om at undersøge transaktionen eller misbruget af dit kort. Vi vil straks behandle en tilbagebetaling af beløbet for den omstridte transaktion. Vi kan have brug for mere information og hjælp fra dig for at foretage en sådan undersøgelse. 

9.3. Hvis vi tilbagebetaler en bestridt transaktion til din kortkonto og efterfølgende modtager oplysninger, der bekræfter, at transaktionen blev godkendt af dig og korrekt indsendt til din kortkonto, vil vi trække beløbet for den bestridte transaktion fra midlerne på din kortkonto. Hvis kontoen er tom eller kun rummer utilstrækkelige midler, vil bestemmelserne om overforbrug af din kortkonto gælde (se punkt 7.6). 

9.4. Hvis vores undersøgelser viser, at den bestridte transaktion var ægte og autoriseret af dig, enten direkte eller indirekte, eller at du har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt, kan vi opkræve et undersøgelsesgebyr (se gebyrtabellen for at få flere detaljer). 

10. Kortudløb samt beskadigede og nye kort

10.1. Dit kort er gyldigt i den periode, der fremgår af kortet, medmindre brugen af kortet lukkes tidligere af os, i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser. Du vil ikke være i stand til at bruge dit kort, når det er udløbet. Vi kan forny dit kort, når det udløber, så du kan fortsætte med at bruge midlerne på din kortkonto. Dette kan indebære et gebyr (se gebyrtabellen for at få flere detaljer). Vi forbeholder os ret til at afvise at udstede et erstatningskort.

10.2. Hvis du ikke anmoder om, eller vi har ikke tildelt dig, et ny kort efter dit korts udløb, vil eventuelle restbeløb på din kortkonto forblive på kontoen i en periode på seks år fra kortets udløbsdato. Der kan blive opkrævet et månedligt vedligeholdelsesgebyr for din kortkonto (se gebyrtabellen for at få flere detaljer). Du kan kontakte kundeservice for at anmode om, at dine penge returneres til dig når som helst inden for den seksårige periode. Pengene kan ikke overgives til dig i form af kontanter (sedler og mønter). Eventuelle resterende beløb på din kortkonto efter de seks år vil ikke blive tilbagebetalt.

10.3. Hvis du anmoder herom, kan vi erstatte et beskadiget kort. Der kan blive opkrævet et gebyr i sådanne tilfælde (se gebyrtabellen for at få flere detaljer). Du vil blive bedt om at oplyse dit kortnummer og anden information, så vi kan identificere dig. 

11. Tilbagebetalinger

11.1. Hvis du modtager en tilbagebetaling af beløb betalt for varer og tjenesteydelser på dit kort, vil tilbagebetalingsbeløbet blive tilføjet til saldoen på din kortkonto. 

12. Beskyttelse af dit kort

12.1. Du skal beskytte dit kort. Dit kort tilhører dig personligt, og du må ikke overdrage det til andre, så de kan bruge det. Du skal tage alle rimelige forholdsregler for at forhindre misbrug af dit kort.  Som indehaver af kortkontoen skal du sikre, at hver autoriseret bruger forstår og overholder kravene for at beskytte hvert enkelt kort og de tilhørende kortkonto-ID-oplysninger.  Eventuelle tab som følge af, at en autoriseret bruger undlader at beskytte et kort og kortkontoens ID-oplysninger, vil blive afholdt af dig som indehaver af kortkontoen.

12.2. Du vil modtage en PIN-kode til dit kort, og du skal opbevare din PIN-kode på sikker vis. Det betyder, at når du modtager din PIN-kode, skal du lære den udenad. Du skal holde din PIN-kode hemmelig til hver en tid. Du må ikke oplyse din PIN-kode til nogen, herunder venner, familie eller personale hos handlende. 

12.3. Hvis du har mistanke om, at andre kender din PIN-kode, skal du kontakte kundeservice med det samme. Hvis du glemmer din PIN-kode, kan du få adgang til den, når du logger ind på din kortkonto.

12.4 Du skal opbevare din kortkontos ID-oplysninger sikkert, da disse giver adgang til information om dine kortkontooplysninger og dit korts PIN-kode.

13. Ansvar

13.1 Hvis du tror, at du har mistet nogle af din kortkontos ID-oplysninger, eller at de er blevet stjålet, eller i tilfælde af en uautoriseret transaktion eller en transaktion, der ikke er blevet udført eller er blevet udført forkert af os, skal du underrette os uden unødig forsinkelse, og under alle omstændigheder senest 13 måneder efter debiteringsdatoen, ved at kontakte kundeservice.  På anmodning skal du desuden skrive til os inden for syv dage for at bekræfte tab, tyveri eller eventuelt misbrug.

13.2 Med forbehold for punkterne 13.3 og 13.4 vil du være berettiget til en tilbagebetaling af beløbet for en uautoriseret transaktion eller en transaktion, der er udført forkert af os og, hvor relevant, genoprettelse af din kortkonto til den tilstand, den ville have været i, hvis den uautoriserede eller forkert udførte transaktion ikke havde fundet sted, forudsat at du har informeret os om den pågældende transaktion uden unødig forsinkelse, og under alle omstændigheder senest 13 måneder efter debiteringsdatoen (undtagen hvis vi har undladt at give eller stille de nødvendige transaktionsoplysninger til rådighed for dig). Enhver unødig forsinkelse af en underretning kan medføre, at du bliver ansvarlig for eventuelle tab som følge heraf.

13.3 Med forbehold for 13.4 hæfter du med op til maksimalt 35 GBP (eller tilsvarende i din kortkontos valuta) for eventuelle tab i forbindelse med en uautoriseret transaktion som følge af:

  1. brugen af dit kort eller kortkontoens ID-oplysninger, hvor disse er blevet tabt eller stjålet, eller
  2. at du har undladt at beskytte din kortkontos ID-oplysninger på sikker vis. 

13.4 Du vil ikke være ansvarlig for eventuelle tab i forbindelse med en uautoriseret transaktion, hvis du har udvist rimelig omhu i forhold til at sikre dit kort og kortkontoens ID-oplysninger mod risiko for tab eller tyveri og underrettet os med det samme, du blev opmærksom på en uautoriseret transaktion eller tab eller tyveri af dit kort eller kortkontoens ID-oplysninger. Du vil ikke være ansvarlig for eventuelle tab, der opstår, efter du har underrettet os om, at du tror, dit kort eller en hvilken som helst af din kortkontos ID-oplysninger er blevet stjålet eller måske bliver anvendt på en uautoriseret måde, som angivet i punkt 13.1.

13.5 Du hæfter for alle tab i forbindelse med en uautoriseret transaktion, når:

  1. du har handlet svigagtigt
  2. du har kompromitteret sikkerheden for din kortkonto og/eller kort med forsæt eller groft uagtsomt (for eksempel ved at undlade at efterkomme dette punkt 13), eller
  3. du har givet nogen af din kortkontos ID-oplysninger til en anden person, som derefter bruger disse oplysninger til at foretage en transaktion.  

Under disse omstændigheder forbeholder vi os ret til at opkræve betaling for rimelige omkostninger, vi måtte pådrage os ved at tage skridt for at forhindre dit kort eller din kortkonto i at blive brugt og for at få tilbagebetalt skyldige beløb som følge heraf.

13.6. Vores ansvar over for dig i henhold til disse vilkår og betingelser er underlagt følgende undtagelser og begrænsninger. Vi vil ikke være ansvarlige for tab som følge af:

a. at en handlende nægter at acceptere dit kort, eller

b. enhver årsag, som skyldes unormale eller uforudsete omstændigheder uden for vores kontrol, eller som ville have været uundgåelige trods alle vores bestræbelser på at stoppe den, eller

c. at vi spærrer, begrænser eller lukker dit kort eller nægter at udstede eller erstatte det, hvis vi har mistanke om, at dit kort eller din kortkonto bliver brugt på en uautoriseret eller svigagtig måde, eller som resultat af, at du overtræder en vigtig betingelse eller gentagne gange overtræder en hvilken som helst betingelse i disse vilkår og betingelser

d. vores overholdelse af alle gældende love og Mastercard-regler eller

e. tab eller ødelæggelse af data, medmindre dette er forårsaget af vores forsætlige misligholdelse/forkerte handlinger. 

13.7. Medmindre andet er påkrævet ved lov eller anført i disse vilkår og betingelser, vil vi ikke være ansvarlige over for dig i forbindelse med et eventuelt tab, du eller tredjepart måtte lide i forbindelse med kortet som et resultat af vores handlinger, som ikke var en overskuelig konsekvens af vores handlinger. 

13.8. Vi er ikke ansvarlige for de varer eller tjenesteydelser, du køber med dit kort.

13.9. Fra tid til anden kan din evne til at bruge dit kort afbrydes, f.eks. når vi udfører vedligeholdelse. Hvis dette sker, kan det betyde, at du er ude af stand til at: 

a. indlæse dit kort og/eller

b. bruge dit kort til at betale for køb eller hæve kontanter fra pengeautomater (hvis relevant) og/eller

c. indhente oplysninger om de disponible midler på din kortkonto og/eller om dine seneste transaktioner.

13.10. I tilfælde af at kortet er defekt, vil vores ansvar være begrænset til erstatning af kortet, fyldt op med dine midler på kortkontoen. 

13.11. I tilfælde af at beløb fejlagtigt fratrækkes din kortkontos midler, vil vores ansvar være begrænset til betaling af et tilsvarende beløb til dig.

13.12. I alle andre tilfælde vil vores ansvar være begrænset til tilbagebetaling af det beløb, der indestår på din kortkonto. 

13.13. Intet i disse vilkår og betingelser vil udelukke eller begrænse vores ansvar for død eller personskade, eller i et omfang, der ellers ikke kan begrænses af loven. 

14. Mistede eller stjålne kort og uautoriserede transaktioner

14.1. Du bør behandle værdierne på dit kort som kontanter i en tegnebog. Hvis dit kort mistes eller bliver stjålet, eller der sker uautoriseret brug af dit kort, kan du miste nogle af eller alle værdierne på din kortkonto, ligesom hvis du mistede kontanter.

14.2. Hvis du mener, at en transaktion på dit kort er uautoriseret, er blevet anført ved en fejl eller på anden vis er forkert, skal du også straks underrette os ved at kontakte kundeservice. Vi kan kræve, at du giver oplysninger om din klage skriftligt.

14.3. På vores anmodning kan du være forpligtet til at hjælpe os, vores agenter eller enhver håndhævende myndighed, hvis dit kort mistes eller bliver stjålet, eller hvis vi har mistanke om, at dit kort bliver misbrugt.

14.4. Hvis dit kort meldes mistet eller stjålet, vil vi lukke det og kan udstede et nyt. Dette kan indebære et gebyr (se gebyrtabellen for at få flere detaljer).

14.5. Hvis du finder dit kort, efter du har meldt det mistet, stjålet eller misbrugt, skal du destruere det og straks underrette os. 

14.6. Vi tilbagebetaler uautoriserede eller forkert udførte transaktioner straks, medmindre vi har grund til at tro, at hændelsen kan være forårsaget af din overtrædelse af disse vilkår og betingelser, din uagtsomhed, eller hvis vi har begrundet mistanke om, at den er forårsaget af din svigagtig adfærd, bedrag eller anden forseelse begået af dig eller en autoriseret bruger.

14.7 Hvis vores undersøgelser viser, at en transaktion, som du har meldt som uautoriseret eller fejlbehæftet, faktisk er blevet autoriseret af dig, eller at du har handlet med forsæt eller uagtsomhed, kan vi omgøre enhver foretaget tilbagebetaling, og du kan være ansvarlig for tab, vi lider som følge af din brug af et kort eller kortkontoen. 

15. Opgørelser

15.1. Du kan til enhver tid se din kortkontos saldo og dine transaktioner via appen. Du er ansvarlig for at holde dine brugeroplysninger (log-on) hemmelige. Hvis du mener, at en anden person bruger dine brugeroplysninger eller måske kender dem, skal du kontakte kundeservice med det samme.

16. Lukning, opsigelse og spærring

16.1. Du kan lukke dit kort og din kortkonto op til 14 dage, efter du har modtaget dit kort ('fortrydelsesfristen') uden grund, ved at kontakte kundeservice. Vi vil i så fald ikke opkræve et lukningsgebyr. Vi kræver, at du bekræfter dit ønske om lukning skriftligt. Dette vil ikke give dig ret til en tilbagebetaling af eventuelle transaktioner, du har foretaget (autoriseret eller afventende), eller gebyrer afholdt i forbindelse med sådanne transaktioner. Købsprisen for kortet (kortgebyret) vil ikke blive refunderet.

16.2. Afhængig af metoden, hvorpå du vælger at få din resterende kortkontosaldo tilbagebetalt, kan der blive opkrævet et gebyr, som vil blive fratrukket saldoen på din konto (se gebyrtabellen for at få flere detaljer). 

16.3. Du kan lukke din kortkonto til hver en tid og uden straf i. inden for fortrydelsesfristen (se 16.1 ovenfor), eller ii. hvis du er uenig med en ændring, vi agter at foretage i disse vilkår og betingelser. Du kan derudover lukke din kortkonto til hver en tid uanset årsag, men der kan i så fald blive opkrævet et lukningsgebyr (se gebyrtabellen for at få flere detaljer).  Hvis du lukker din kortkonto, vil denne handling automatisk lukke ethvert kort, der bliver brugt i forbindelse med din kortkonto.  

16.4. For at lukke din kortkonto og/eller et hvilket som helst kort skal du underrette kundeservice. Du vil være ansvarlig for enhver transaktion, du har foretaget, eller gebyrer du har afholdt, før du lukkede dit kort. Når du har underrettet os, vil vi spærre kortet med det samme, så det ikke kan bruges. 

16.5. Når dit kort er lukket, skal du destruere det ved at klippe det over gennem chippen og magnetstriben. 

16.6. Vi kan på ethvert tidspunkt opsige din kortkonto og/eller et hvilket som helst kort, hvis vi giver dig to måneders varsel og refunderer eventuelle resterende midler til din angivne bankkonto.

16.7. Vi kan suspendere eller opsige disse vilkår og betingelser for dig og din brug af din kortkonto og/eller et hvilket som helst kort med det samme, hvis:

a. du overtræder disse vilkår og betingelser

b. du overtræder – eller vi har grund til at tro, at du overtræder – lovgivning eller regler, der gælder for din brug af dit kort eller din kortkonto 

c. vi har grund til at tro, at du på nogen måde er involveret i en form for svigagtig aktivitet, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller anden kriminel aktivitet

d. vi af juridiske eller sikkerhedsmæssige årsager eller på grund af tredjemands handlinger ikke længere kan behandle dine transaktioner

e. du nægter at samarbejde i en undersøgelse eller at give tilstrækkelig identitets- eller sikkerhedsdokumentation eller dokumentation til brug for verifikation efter anmodning herom 

f. vi har grund til at tro, at dit kort, din kortkonto eller din adfærd udgør en sikkerheds-, kredit-, svindel-, forretnings- eller imagerisiko for os

g. vi er nødt til at gøre det for at overholde gældende lovgivning eller regler eller Mastercard-regler

h. et relevant tilsynsorgan beordrer os til at gøre det, eller

i. du undlader at betale gebyrer eller afgifter, som du har afholdt, eller undlader at tilbagebetale overforbrug på din kortkonto.

16.8. Disse vilkår og betingelser bortfalder i tilfælde af din død.

16.9. Hvis der er en positiv saldo på din kortkonto på det tidspunkt, hvor din kortkonto lukkes, uanset årsagen til lukningen, vil disse tilbageværende midler blive tilbageført til dig (fratrukket gældende gebyrer), forudsat at midlerne ikke er underlagt begrænsninger. Vi vil kun tilbageføre penge til en bankkonto i dit navn, og vi kan bede dig om at forsyne os med dokumenter, beviser og andre oplysninger for at kontrollere, om dette er tilfældet.

16.10. Eventuelle midler, der forbliver uafhentede i en periode på seks år efter lukningen af din kortkonto, forfalder og fortabes.

16.11. Vi kan til enhver tid spærre dit kort med øjeblikkelig virkning, hvis:

a. vi opdager, at en oplysning, du har givet os, er urigtig eller ufuldstændig, eller

b. hvis en transaktion er blevet afvist på grund af manglende tilgængelige midler på din kortkonto.

16.12. Hvis det viser sig, at en transaktion, et gebyr eller en afgift er afholdt ved hjælp af dit kort efter dets lukning eller opsigelse, accepterer du straks at betale ethvert sådant beløb til os efter anmodning.

17. Personlige oplysninger

17.1. Behandlingen af dine personlige oplysninger er underlagt vores fortrolighedspolitik, som findes på http://www.afpay.com/privacy. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer du også vilkårene i vores fortrolighedspolitik.

18. Dine oplysninger

18.1. Hvis du ændrer dit navn, din adresse, dit telefonnummer eller din e-mailadresse, skal du give os besked om det så hurtigt som muligt. Hvis vi kontakter dig angående dit kort, for eksempel for at meddele, at vi ændrer vilkår og betingelser eller har lukket dit kort og ønsker at sende dig en tilbagebetaling, vil vi bruge de seneste kontaktoplysninger, du har givet os. Enhver e-mail til dig vil blive behandlet som modtaget, så snart vi har afsendt den.

18.2. Vi er ikke ansvarlige over for dig, hvis din kontaktoplysninger har ændret sig, og du ikke har fortalt os det.

19. Klageprocedure

19.1. Hvis du ikke er tilfreds med den service, du modtager, skal du indsende skriftlige oplysninger om det til kundeservice. Alle henvendelser vil blive behandlet i overensstemmelse med vores klageprocedure. Kundeservice vil udlevere en kopi af klageproceduren efter anmodning. 

19.2. Hvis du ikke har modtaget et tilfredsstillende svar inden for otte (8) uger fra datoen for din klage, kan du videresende din klage til den britiske Financial Ombudsman Service.

19.3. Du kan kontakte Financial Ombudsman Service  på adressen Exchange Tower, London E14 9SR, Storbritannien. Du kan finde yderligere kontaktoplysninger på Financial Ombudsman Services hjemmeside: www.financial-ombudsman.org.uk.

19.4 Det kan også være , du kan videregive din klage til Europa-Kommissionens online konfliktløsningsplatform på www.ec.europa.eu/odr. Platformen er en internetbaseret platform, der er rettet mod at hjælpe forbrugere, der har købt varer, tjenesteydelser eller digitalt indhold online. Den giver adgang til uafhængig, alternativ løsning af tvister, som det normalt er gratis for dig at bruge.

20. Kundeservice

20.1. Kundeserviceafdelingen er åben fra kl. 09:00-16:00 (dansk tid) fra mandag til fredag via e-mail hello@mymonii.com. Der er også en service til indberetning af mistede eller stjålne kort til rådighed 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen via hello@mymonii.com. Vi kan gemme al e-mailkorrespondance, du måtte have med kundeservice, til uddannelses- og/eller supervisionsformål. Kundeservice vil blive leveret af MyMonii ApS på vegne af AF Payments Limited.  

21. Generelt

21.1. I disse vilkår og betingelser er overskrifterne kun vejledende, og de påvirker ikke fortolkningen af disse vilkår og betingelser. Enhver forsinkelse eller undladelse i vores udøvelse af rettigheder eller retsmidler i henhold til disse vilkår og betingelser skal ikke fortolkes som et afkald på den pågældende ret eller retsmidlet eller forhindre os i at udøve vores rettigheder på et senere tidspunkt.

21.2. Du må ikke overdrage, forny, tildele, udlicitere eller overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i disse vilkår og betingelser. Du accepterer, at vi kan overføre eller overdrage vores rettigheder eller forny vores forpligtelser i disse vilkår og betingelser til hver en tid, uden forudgående skriftlig varsel til dig og uden dit videre samtykke. Hvis du ikke ønsker at flytte til den nye kortudsteder, kan du kontakte os, og vi vil i så fald opsige dit kort og din kortkonto. Ethvert restbeløb på din kortkonto vil blive tilbagebetalt til dig i overensstemmelse med vores indløsningsprocedure. 

21.3. Vi kan udlicitere enhver af vores forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser.

21.4. Disse vilkår og betingelser kan blive ændret eller slettet, hvis dette kræves af, eller de findes at være i strid med, gældende love eller regler, uden at det påvirker gyldigheden eller håndhævelsen af de resterende vilkår og betingelser. I tilfælde af, at det findes, at en del af disse vilkår og betingelser ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke resten af vilkårene og betingelserne, der vil forblive i fuld kraft og gældende.

21.5. Du vil fortsat være ansvarlig for at overholde disse vilkår og betingelser, indtil dit kort og din kortkonto er blevet lukket (uanset årsag), og alle skyldige beløb i henhold til disse vilkår og betingelser er blevet betalt til fulde.

21.6 Udførelsestidsrammer

a. Instruktionerne om at foretage en transaktion vil være modtaget, når vi modtager dem fra den handlendes betalingstjenesteudbyder eller pengeautomatoperatøren eller dig. Hvis vi modtager instruktioner på en ikke-bankdag eller efter kl. 16:00 på en hverdag (eller på et tidspunkt i løbet af weekenden), vil disse blive betragtet som modtaget af os den følgende bankdag.

b. Vi vil sikre, at en transaktion, du foretager, krediteres til den relevante udbyder af betalingstjenester inden for visse tidsfrister, forudsat at:

i. udbyderen af betalingstjenester er beliggende inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og 

ii. de betalingstjenester, der udføres, foretages i euro eller en anden valuta fra et EØS-land.

c. Transaktioner, der er foretaget i euro (€) eller britiske pund (£) eller involverer en enkelt valutakonvertering mellem euro og britiske pund (forudsat at eventuelle grænseoverskridende transaktioner finder sted i euro), vil blive krediteret ved afslutningen af bankdagen efter den dag, hvor vi modtog transaktionen. I forbindelse med alle andre transaktioner vil vi kreditere modtagerens konto ved udgangen af den fjerde bankdag efter den dag, hvor vi modtog instruktionen. 

21.7 Tredjepartsudbydere    

a. Du kan vælge at give en tredjepartsleverandør ("TPP") lov til at få adgang til oplysninger om din kortkonto, kombinere og vise oplysninger om din kortkonto sammen med oplysninger fra konti, du har hos andre udbydere af betalingstjenester, forudsat at TPP'en er autoriseret af FCA eller en anden europæisk myndighed, og du har givet dit udtrykkelige samtykke.

b. Hvis du giver en TPP adgang, skal du holde os orienteret om eventuelle forkerte eller uautoriserede transaktioner, der måtte forekomme, så vi kan tage skridt med henblik på at standse yderligere misbrug af din kortkonto og arrangere eventuel tilbagebetaling, du måtte være berettiget til. Hvis du påtænker at bruge en TPP, er det vigtigt, at du først får bekræftet hos myndighederne, at dette er tilladt.

c. Vi kan afvise eller stoppe en TPP's adgang, hvis vi er bekymrede for, at denne ikke er autoriseret, eller hvis vi mener, denne er svigagtig eller handler svigagtigt. Hvis dette sker, vil vi kontakte dig for at forklare hvorfor, medmindre vi mener, at vi herved vil gå på kompromis med vores sikkerhed, eller at det ville være i strid med loven. 

21.8. Disse vilkår og betingelser er forfattet og kun tilgængelige på engelsk, og al korrespondance med dig i forbindelse med dit kort og din kortkonto skal ske på engelsk. I tilfælde af, at disse vilkår og betingelser oversættes, har den engelske version forrang.

21.9. Disse vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen i England, og du godkender herved de engelske domstoles ikke-eksklusive jurisdiktion.MyMonii premium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare,

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare,

Kom gratis i gang med MyMonii

Det tager kun få minutter at samle familien